Nordisk publiseringsnemnd for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (NOP-HS): Støtte for tidsskrifter

27.07.18 | Støttemulighet
NOP tilbyr støtte til vitenskapelige tidsskrifter, hvor formålet er å støtte spredningen av kvalifiserte forskningsresultater innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NOP-HS støtter nordiske tidsskrifter av høyeste kvalitet som støtter fornyelse innenfor forskningsfeltet. Støtten kan søkes av tidsskrifter som er rettet inn mot humaniora eller samfunnsvitenskapene. Tidsskriftene må ha tilhold i Norden, ha et system for ekstern fagfellevurdering, og bli jevnlig indeksert av internasjonale databaser. F.o.m. 2016 må kvalifiserte tidsskrifter være tilgjengelig elektronisk. Det gis prioritet til tidsskrifter som er åpent tilgjengelige.

Contact: Anni Järvelin/Emmie Chau  Vetenskapsrådet [nos-hs@vr.se]

Kontakt