Nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning

27.07.18 | Støttemulighet
Hovedmålet med programmet er å styrke det nordisk-russisk samarbeidet innen utdanning og forskning gjennom mobilitet av lærere, ansatte og studenter, nettverk, felles kurs og andre aktiviteter rettet mot bærekraftig langsiktig samarbeid.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Russland

Kvalifiserte deltakere i samarbeidet om høyere utdanning innenfor det Nordisk-Russiske samarbeidsprogrammet er alle nordiske høyere utdanningssteder som er definert som sådan av sine respektive land. Når det gjelder russiske institusjoner, er fullt ut akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner, som er underlagt det russiske utdannings- og vitenskapsdepartementet, kvalifiserte som partnerinstitusjoner. Andre institusjoner og organisasjoner er kvalifiserende nettverkspartnere.

Kontakt