Nordisk-russisk samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning

26.06.19 | Støttemulighet
Det nordisk-russiske samarbeidsprogrammet gir støtte til samarbeid om høyere utdanning og forskning mellom nordiske og russiske institusjoner og organisasjoner. Programmet er basert på felles prioriteringer og finansiering mellom Nordisk ministerråd og russiske utdannings- og forskningsstyresmakter.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
tor, 17/10/2019 - 23:59
Økonomisk rammeverk
Totalt 2 milioner NOK
Land
Åland
Færøyene
Danmark
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Russland

Hovedmålet med programmet er å styrke det nordisk-russiske samarbeidet innen utdanning og forskning gjennom mobilitet av lærere, ansatte og studenter, nettverk, felles kurs og andre aktiviteter rettet mot bærekraftig, langsiktig samarbeid.

Programmet er basert på en "Memorandum of Understanding (MoU)" mellom Nordisk ministerråd og Russlands departement for utdanning og forskning

NordForsk administrerer programmet på vegne av Nordisk ministerråd.

NordForsk utlyser 2 millioner kroner NOK for det Nordisk-russiske samarbeidsprogram innenfor utdanning og forskning. Forskningsprosjekter med partnere i Grønland inviteres til å søke om støtte fra øremærket tilleggsfinansiering. Søknadsfrist er 17. oktober 2019.

Kontakt