Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS)

27.07.18 | Støttemulighet
NOS-HS tilbyr forskningsfinansiering for studier innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene. De største mottakerne av finansiering er universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Kontakt