NORDITA – Vitenskapelige programmer

10.09.18 | Støttemulighet
NORDITA - Nordisk institutt for teoretisk atomfysikk tildeler årlig støtte til en rekke vitenskapelige programmer. Et vitenskapelig program fra NORDITA er en utvidet workshop hvor et begrenset antall forskere samarbeider om et spesifikt emne i en periode på opptil fire uker. Medlemmer av andre internasjonale vitenskapelige miljøer inviteres til å foreslå fremtidige programmer, med en årviss tidsfrist i november for innsending av forslag.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Norge
Sverige
Island
Kontakt