Nordkurs: Sommerkurs i språk og litteratur

09.09.18 | Støttemulighet
Hvert år organiseres det sommerkurs i de nordiske landene i de respektive landenes språk og litteratur. Kursene går i mai–august over ca. 3 uker og arrangeres av de ulike universitetene i Norden.

Information

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Den som blir tatt opp til et kurs, mottar et stipend for å dekke deler av reisekostnadene. Du må være registrert ved et universitet eller høyskole i et nordisk land for å kunne søke på våre sommerkurs.

Kontakt