Nordplus 2018 - 2022

27.07.18 | Støttemulighet
Mobilitet - Nettverk - Prosjekt. Nordplus er Nordisk ministerråds utdanningsprogram. Nordplus består av fem delprogram som retter seg mot ulike målgrupper fra skole til høyere utdanning.

Informasjon

Programmet støtter mobilitet, prosjekter og nettverksaktiviteter og er åpent for institusjoner, organisasjoner og andre som har utdanning og livslang læring som sitt hovedformål eller som arbeider innenfor dette området.

Nordplus omfatter de fem nordiske landene, inkludert Grønland, Færøyene og Åland, samt Estland, Latvia og Litauen.

Nordplus omfatter:

  • Nordplus Horisontal
  • Nordplus Junior (skole)
  • Nordplus Høyere utdanning
  • Nordplus Voksen
  • Nordplus Nordiske Språk

I hvert av de nordiske landene finnes et Nordplus-kontor. Nordplus-kontorene i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark er ansvarlige for hvert sitt underprogram og medansvarlige for de andre.

Søknadsfrist er den 1. februar hvert år.

For informasjon og søkning, samt kontaktinformasjon til Nordplus kontorene i landene.