Prosjektfinansiering fra Nordic Innovation

24.05.19 | Støttemulighet
Nordic Innovation finansierer nordiske prosjekter som stimulerer til innovasjon og økt konkurranseevne i den nordiske forretningssektoren, og som fører til kommersiell og bærekraftig utvikling. Utlysninger publiseres på nettstedet til Nordic Innovation.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige