Sámi University College

27.07.18 | Støttemulighet
Sámi allaskuvla / Sámi University College er en samisk utdannings- og forskningsinstitusjon som bevarer og utvikler samisk språk, samisk kultur og samisk samfunnsliv i et allsamisk perspektiv.

Informasjon

Institusjonen har en del støtteordninger som studentene kan søke på.

Kontakt