Skog Stipender

26.07.18 | Støttemulighet
Information om NordGen Forest og Nordic Forest Research (SNS) skog stipendet

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Stipendet støtter utdanning, videreutdanning og erfaringsutveksling for personer som arbeider eller studerer innen frø- og planteproduksjon, foryngelsesmetoder og foredling i de nordiske landene. Primært skal stipendet benyttes til å dekke utgifter til reiser, kost og losji. Man kan også søke om stipend for å dekke driftsutgifter i forbindelse med bachelor- eller masteroppgaver. Aktiviteten det søkes om stipend for må være relevant i en nordisk sammenheng, og bidra til felles nordisk nytte innen fagfeltet. Søknadsfrist er 15. februar.

Om stipendet: