Støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsmiljøutvalg

19.07.18 | Støttemulighet
Arbeidsmiljøutvalget støtter prosjekter som fokuserer på å styrke samarbeidet mellom de nordiske landene på arbeidsmiljøområdet. Sentrale problemstillinger er for eksempel hvordan arbeidsplassene kan forbedre de fysiske, psykiske og sosiale forholdene, fremme en bærekraftig bruk av den enkelte medarbeiders ressurser, fremme likestilling og likebehandling, samt å videreutvikle Norden som et attraktivt sted å arbeide.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Mer informasjon om støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget har som oppgave å bidra til gjennomføringen av samarbeidsprogrammet på arbeidslivsområdet i Nordisk ministerråd. I henhold Nordisk ministerråds program for samarbeid på arbeidslivsområdet 2018–2021 er det en hovedprioritering på arbeidsmiljøområdet å fremme sikkerhet, helse og velferd på jobben. Målet er et arbeidsmiljø som er attraktivt, motiverende og inkluderende, og som forebygger helseproblemer. Samtidig skal det være utformet slik at det lever opp til internasjonale avtaler og EU-lovgivning. Det vil være spesielt fokus på å styrke god fysisk og psykisk helse på arbeidsplassen og å utvikle arbeidsstrategier og tilsyn samt å markere betydningen av god ledelse og aktiv involvering av ansatte for å sikre en bærekraftig bruk av den enkelte medarbeiders ressurser. Innsendte søknader vil bli vurdert etter kvalitet, relevans og nordisk nytte. Selv om det bare bevilges midler for ett år om gangen, kan det søkes om prosjekter av opp til tre års varighet. Såframt utvalget har økonomisk mulighet til det, og prosjektet skrider planmessig fram, vil godkjente flerårsprosjekter prioriteres framfor nye søknader i vurderingsprosessen.

Arbeidsmiljøutvalgets søknadsskjema

The Labour Evironment Committee application form for project funding