Støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsrettsutvalg (NAU)

19.07.18 | Støttemulighet
Her finner du en oversikt over hvordan du søker om støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsrettsutvalg.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Støtte fra Nordisk ministerråds arbeidsrettsutvalg

Prosjektmidlene fra arbeidsrettsutvalget skal primært brukes til utredningsoppgaver og seminarer om politisk aktuelle arbeidsrettslige emner med et nordisk fokus. Det viktigste kriteriet for støtte er at prosjektene gagner de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland, og dermed gjør nordisk nytte.

Generell veiledning og informasjon om støtte

Før søknadene sendes til arbeidsmarkedsutvalgets sekretær, ber utvalget om at søkerne gjør seg kjent med informasjonen nedenfor. Utdypende spørsmål kan rettes til utvalgssekretæren. På denne siden finner du lenker til søknadsskjema samt en veiledning om støtte fra utvalgene under Nordisk embetsmannskomité for arbeidsliv (EK-A).

Søknadsskjema i arbeidsrettsutvalget (NAU)

The Industrial Relations Committee (NAU) application form for project funding

Neste utlysning

Arbeidsrettsutvalget har ingen utlysninger planlagt akkurat nå. 

Kontakt