Støtte fra Nordisk tjenestemannsutveksling (TJUT)

25.07.18 | Støttemulighet
Tjenestemannsutvekslingen gir statlig ansatte en mulighet til å bli kjent med forvaltningen i ett eller flere andre nordiske land utenom hjemlandet. Det årlige stipendbeløpet fordeles mellom landene samt Færøyene, Grønland og Åland av en gruppe som består av kontaktpersoner fra hvert land samt Færøyene, Grønland og Åland.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Hvis du ønsker å delta i nordisk utvekslingstjeneste, må du selv undersøke mulighetene for utveksling hos den myndigheten i det landet som det er interessant å tjenestegjøre i.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du henvende deg til kontaktpersonen i ditt land:

 

Danmark, Moderniseringsstyrelsen 

Jacob Vinding Frederiksen, javif@modst.dk, +45 29 36 98 86

 

Finland: Utbildningsstyrelsen 

Ritva Ukkonen, ritva.ukkonen@cimo.fi, +358 (0)295 338 521

 

Island: Stjónarráðið 

Stefanía S. Bjarnadóttir, stefania.s.bjarnadottir@fjr.is, +354 545-9200

 

Norge: Difi 

Berit M. Bergseth, Berit.Bergseth@difi.no, +4722451208

 

Sverige: Universitets- och högskolerådet 

Petra Göransson, petra.goransson@uhr.se, +46 10 4700659 

 

Færøyene: Løgmansskrivstovan 

Leivur Langgaard, leivurl@tinganes.fo, +298 556126 

 

Grönland: Fælles Offentlig Kompetenceudvikling 

Jørgen Juel Jessen, jjje@nanoq.gl, +299 34 5000

 

Åland: Ålands landskapsregering 

Pia Hollsten-Friman, pia.hollsten-friman@regeringen.ax, +358 18 25192