Vestnordenfondet: investeringslån

09.09.18 | Støttemulighet
Vestnordenfondet låner ut penger til investeringer i virksomhet på Færøyene og i Grønland, samt islandske virksomheter, så fremt det innebærer samarbeidsprosjekter mellom en islandsk og enten en færøysk eller grønlandsk virksomhet.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Færøyene
Island
Grønland

Det nordiske utviklingsfondet for Vest-Norden har til formål å fremme utviklingen av et allsidig og konkurransedyktig næringsliv i Vest-Norden ved å gi kreditt og tilskudd, samt stille garantier for gjennomføring av prosjekter relatert til, eller til fordel for, små og mellomstore virksomheter. Lån, tilskudd og garantier kan bare gis til virksomheter på Island hvis det er reelle samarbeidsprosjekter mellom disse og bedriftene på Færøyene og Grønland. I denne sammenhengen skal fondet bidra til det industrielle og tekniske samarbeidet innenfor Vest-Norden, samt mellom Vest-Norden og Norden for øvrig.

Kontakt