Innhold

31.03.20 | Nyhet

Matsvinnet minker – men for langsomt

3,5 millioner tonn mat i søppelbøtta hvert år – det er summen av de nordiske landenes matsvinn. Til tross for mange gode initiativer for å redusere matsvinnet går det langsomt. For å øke tempoet foreslår Nordisk råds bærekraftutvalg en felles nordisk kampanje, rapport og ekspertutspørri...

11.02.20 | Nyhet

Foreslå kandidater til Nordisk råds miljøpris 2020

Tema for Nordisk råds miljøpris 2020 er biologisk mangfold. Nå kan du foreslå kandidater. Prisen på 350 000 danske kroner skal i år gå til noen i Norden som har gjort noe spesielt for å sikre en rikere natur for vår felles framtid.

05.09.17 | Deklarasjon

Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

27.02.20 | Information

Generasjon 2030: Nordisk program for Agenda 2030

5. september 2017 vedtok de nordiske samarbeidsministrene programmet ”Generasjon 2030”. Programmet skal bidra til samarbeid om de nordiske landenes felles utfordringer når det gjelder å oppfylle FNs 2030-agenda og de 17 verdensmålene i Norden.