Innhold

30.10.18 | Nyhet

Islands formannskap fokuserer på verdensmålene

Island vil fokusere på unge, bærekraftig turisme og havet i relasjon til verdensmålene når de i 2019 overtar formannskapet i Nordisk ministerråd. Ideene til de nordiske løsningene skal også komme fra de unge selv, for framtiden er deres.

04.10.18 | Nyhet

Lokale myndigheter er avgjørende for å nå de globale målene

En ny rapport presenterer nordiske kommuner som går foran i arbeidet med 2030-agendaen på lokalt nivå. Rapporten <i>Global Goals for Local Priorities</i> skal inspirere lokale myndigheter i arbeidet med å implementere bærekraftmålene (SDG-ene) og gi eksperter og beslutningst...

05.09.17 | Deklarasjon

Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

19.08.18 | Information

Bærekraftig utvikling i Norden

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Globaliseringen, utviklingen av informasjonssamfunnet, en aldrende befolkning og et uholdbart forbruks- og produksjonsmønster med konsekvenser som blant annet kl...