Innhold

19.09.18 | Nyhet

Bioøkonomi er avgjørende for en bærekraftig framtid

Hvordan kan vi opprettholde vår høye levestandard og samtidig begrense negativ miljøpåvirkning? Dette spørsmålet står sentralt i utallige politiske diskusjoner, offentlige debatter og internasjonale avtaler. I septembernummeret av vårt magasin “Sustainable Growth the Nordic Way” ser vi ...

04.09.18 | Nyhet

Verden vil ikke nå Agenda 2030-målene uden de unge

Unge fra Norden og Østersøregionen har været samlet på ungdomstopmødet ReGeneration 2030 Summit, der er finansieret af Nordisk Ministerråd og NORDBUK. Her har de lanceret et manifest, hvor de ser sig selv som nøglespillere til at opnå Agenda 2030, verdensmål 12; ansvarligt forbrug og pr...

05.09.17 | Deklarasjon

Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

19.08.18 | Information

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...