Innhold

10.04.19 | Nyhet

Norden presser på for global plastavtale

I en felles erklæring tar de nordiske landene til orde for en ny global avtale som skal redusere og forebygge utslipp av plastavfall og mikroplast til havet.

10.04.19 | Nyhet

Nye mål for biologisk mangfold må være ambisiøse

Tap av biologisk mangfold er en av de største utfordringene vi mennesker står overfor. Nå ber de nordiske miljøministrene om høye ambisjoner og at ungdom blir hørt i forhandlingene når FN skal sette nye mål.

05.09.17 | Deklarasjon

Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

15.12.18 | Information

Bærekraftig utvikling i Norden

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Globaliseringen, utviklingen av informasjonssamfunnet, en aldrende befolkning og et uholdbart forbruks- og produksjonsmønster med konsekvenser som blant annet kl...