Innhold

07.11.19 | Nyhet

Nordic Climate Action Weeks i desember

Bli med oss i Stockholm 2. til 13. desember under FNs klimaforhandlinger, så kan vi snakke om hvordan de nordiske landene for alvor kan gjennomføre klimahandlinger.

30.10.19 | Nyhet

Nå trengs det mer enn fagre ord

Åtte statsministre og ni representanter for nordiske ungdomsorganisasjoner møttes til et dialogmøte om bærekraftspørsmål i Stockholm onsdag. Invitasjonen til møtet kom fra statsministrene. De unge stilte mange spørsmål, mens ministrene lyttet og svarte.

05.09.17 | Deklarasjon

Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

15.12.18 | Information

Bærekraftig utvikling i Norden

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Globaliseringen, utviklingen av informasjonssamfunnet, en aldrende befolkning og et uholdbart forbruks- og produksjonsmønster med konsekvenser som blant annet kl...