Innhold

12.09.19 | Nyhet

Nordisk bakdør til FNs klimaforhandlinger

Ta det med ro. Du trenger ikke fly helt til Chile for å følge FNs klimaforhandlinger i år. Kom til Stockholm og bruk vår virtuelle bakdør til COP25 i Chile. Den er åpen fra 2. til 14. desember.

09.09.19 | Nyhet

Företag bättre på att jobba med agenda 2030

Nordiska företag som är med i FN:s Global Compact är motiverade att arbeta med Agenda 2030. De har också blivit bättre på att integrera de 17 globala hållbarhetsmålen i sin verksamhet. Det visar en färsk studie, som slår fast att företagen kan bli ännu bättre om den offentliga sektorn g...

05.09.17 | Deklarasjon

Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

15.12.18 | Information

Bærekraftig utvikling i Norden

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Globaliseringen, utviklingen av informasjonssamfunnet, en aldrende befolkning og et uholdbart forbruks- og produksjonsmønster med konsekvenser som blant annet kl...