Innhold

02.07.20 | Nyhet

Covid-19 skaper frustrasjon og forvirring blant folk i grenseregioner

De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har skapt stor forvirring og frustrasjon blant mange som bor i grensetraktene. Det viser en kartlegging som det nordiske Grensehinderrådet har utført.

15.06.20 | Nyhet

Grænsehindringsrådet i brev til statsministrene: Udarbejd en nordisk krisestrategi!

Udarbejd en nordisk strategi for kommende kriser, og informer nabolandene i god tid, inden den frie bevægelighed over grænserne begrænses. Sådan lyder opfordringen fra Grænsehindringsrådet i et brev til de nordiske regeringschefer. Rådet har også sendt et brev til finansministrene med e...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklarasjon

Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

29.01.20 | Information

Om Nordisk ministerråds grensehinderarbeid

Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fr...