Grensehindringsdatabasen

Her kan du søke etter kjente grensehindre mellom de nordiske landene.

Skjul filter

Søkeresultater

17-006

Koncernbidrag över gränserna i Norden

Bolag med hemvist i Finland, Norge eller Sverige som etablerar dotterbolag i andra EES-länder kan som utgångspunkt inte ge avdragsgilla koncernbidrag till det utländska dotterbolaget för att täcka förlust. ...

Berørte land
Finland
Norge
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Uløst
Prioritert av grensehinderrådet
Nei
15-006

EU:s mobilitetsprogram

Arbetsförmedlingens förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program försvårar för de ungdomar som står långt från arbetsmarknaden att göra arbetspraktik och delta i utbildning inom EU- och EES-länder. ...

Berørte land
Island
Sverige
Kategori
Arbetsmarknad
Status
Løst
Prioritert av grensehinderrådet
Nei
15-005

Beskattning av utländska pensioner i bosättningslandet

Artikel 18 i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet ändrades 2008 bl.a. vad gäller pensioner och livräntor. Ändringen medför att personer som bor i ett nordiskt land och tar emot pension från ett annat nordiskt land i enskilda fall beskattas högre än om personen hade bott i utbetalningslandet. ...

Berørte land
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Avskrevet
Prioritert av grensehinderrådet
Nei
15-004

Norsk intern skattepraxis försvårar utförande av uppdrag i byggbranschen

Företag inom bygg- och anläggningsbranschen upplever stora administrativa problem i samband med tillfälliga uppdrag i Norge. Detta även om uppdraget endast varar några månader och är av engångskaraktär. ...

Berørte land
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Skatt och finans
Status
Avskrevet
Prioritert av grensehinderrådet
Nei
15-002

Värdetransporter över gränsen

De krav som enligt svenska regler ställs på finska värdetransportföretag och dess anställda för att de ska kunna transportera Euro från handlare på den svenska sidan av gränsen i Torneå Haparanda innebär att företagen måste göra extra investeringar i utrustning och finansiera extra utbildningar för sina anställda. Dessa krav hindrar i praktiken finska värdetransportföretag från att hä...

Berørte land
Finland
Sverige
Kategori
Näringsliv
Status
Uløst
Prioritert av grensehinderrådet
Ja
15-001

Godkännande av grönländska utbildningar

För den som tar en examen på Grönland och senare vill arbeta i ett annat nordiskt land, finns det en risk att utbildningen inte är godkänd och därför inte kan användas till något.

Berørte land
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Utbildning
Status
Løst
Prioritert av grensehinderrådet
Nei
14-174

Tillägg till pensionärer för att säkra minimiinkomst

Islänningar som bott och arbetat utomlands under en längre period kan få svårigheter att säkra sin minimiinkomst. Detta beror dels på skillnader i ländernas bedömning av rätten till förtidspension, men också på det isländska regelverkets bedömning av rätten till ett extra tillägg för att säkra en minimiinkomst. ...

Berørte land
Island
Kategori
Social och hälsa
Status
Avskrevet
Prioritert av grensehinderrådet
Nei
14-172

Erkännande av grönländska körkort

Grönländska körkort kan inte bytas ut i alla de nordiska länderna då en person flyttar till ett annat nordiskt land.

Berørte land
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Övrigt
Status
Uløst
Prioritert av grensehinderrådet
Ja