Innhold

02.07.20 | Nyhet

Ny podkast: Norden setter lyd på de største globale utfordringene

Hvorfor skal vi lære å elske bøyde agurker? Og kan Norden virkelig være med på å sikre bedre forhold for ferske foreldre i USA? Med et helt nytt konsept vil Nordisk ministerråd fokusere på FNs verdensmål og inspirere alle til å gjøre en forskjell i hverdagen. Konseptet heter NORDIC TALK...

24.06.20 | Nyhet

Mat og fôr i fokus når Norden skal forberedes på kriser

Til tross for forstyrrelser i verdenshandelen og en periode med hamstring har ikke pandemien tømt mathyllene i Norden. Men den har vist hvor sårbarheten ligger i det nordiske matsystemet. Vi er i høy grad avhengige av utenlandsk arbeidskraft og av importert mat og fôr. Nå vil de nordisk...

11.05.20 | Deklarasjon

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

20.06.20 | Information

Ung och miljöengagerad? Du kan påverka FN:s avtal om biologisk mångfald!

Kämpar du för klimatet? Bra! Då kämpar du också för den biologiska mångfalden. Krisen för naturen har seglat upp som en ny akut framtidsfråga vid sidan av klimatförändringarna. Nu är rörelsen igång för att ge unga människor i hela Norden inflytande på det nya globala avtalet för bio...