Innhold

24.06.19 | Nyhet

“Unge må legge press på avtalen om biologisk mangfold”

Den raske utryddingen av plante- og dyrearter krever en ny og sterk global avtale om biologisk mangfold. Men uten de unges innflytelse kommer det ikke til å bli ambisiøst nok. Det mener Nicholas Kujala fra Ungdommens nordiske råd, en av dem som håper å kunne mobilisere Nordens unge til ...

24.06.19 | Nyhet

Vannet er nøkkelen til klimatilpasset landbruk

Den ekstremt tørre sommeren 2018 viste overveldende tydelig hvilke utfordringer landbruket står overfor når klimaet endres. At de nordiske landene utvikler nye vann- og dyrkingssystemer tilpasset til ekstremvær, står høyt på tiltakslista for arbeidsgruppen som har kartlagt effektene av ...

05.09.17 | Deklarasjon

Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

Thumbnail
16.01.19
Islands formandsskab 2019: Fokus på bæredygtig turisme i Norden.
Thumbnail
16.01.19
Islands formandskab 2019: Fokus på havet
15.12.18 | Information

Bærekraftig utvikling i Norden

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Globaliseringen, utviklingen av informasjonssamfunnet, en aldrende befolkning og et uholdbart forbruks- og produksjonsmønster med konsekvenser som blant annet kl...