Innhold

28.05.19 | Nyhet

Det nordiske samarbeidet er sterkt til stede på sommerens demokratifestivaler

Over hele Norden demonstrerer unge for klimaet. De utøver sin demokratiske rett og krever en bærekraftig framtid. Andre bekymrer seg over sikkerheten og demokratiet vårt. Vi har lyttet til dem, og vi vil høre mer. Vil du?

27.04.19 | Nyhet

“Skogsektoren må utdannes i å håndtere branner”

I fjor raste 11 000 skogbranner i Finland, Norge og Sverige – en dramatisk effekt av det varme sommerværet. Siden da har en nordisk arbeidsgruppe jobbet med å utarbeide råd til regjeringene om hvordan lignende kriser for skogbruket kan forebygges. De siste ukenes skogbranner i Sør-Sveri...

05.09.17 | Deklarasjon

Viljeserklæring fra de nordiske samarbeidsministrene om gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-møtet 5. september 2017.

Thumbnail
28.05.18
Prime Minister of Iceland, Katrín Jakobsdóttir, about Nordic Solutions to Global Challenges.
Thumbnail
17.04.18
Nordic Solutions to global challenges
15.12.18 | Information

Bærekraftig utvikling i Norden

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Globaliseringen, utviklingen av informasjonssamfunnet, en aldrende befolkning og et uholdbart forbruks- og produksjonsmønster med konsekvenser som blant annet kl...