Ålandsk studiestøtte

studeranden
Fotograf
YadidLevy / norden.org
Her kan du lese om hvordan du kan finansiere studiene dine hvis du kommer til Åland for å studere. Du kan lese om studiestøtten, som kan bestå av studiepenger, voksenstudiepenger, botillegg, forsørgertillegg med mer.

Åland har egen studiestøttelovgivning som minner om den finske. På Åland er det AMS som behandler alle saker som gjelder studiestøtte. Du må oppfylle visse vilkår for at du skal ha rett til studiestøtte fra Åland.

Hvem har rett til å søke studiestøtte på Åland?

AMS på Åland har en side for deg som utenlandsk student. Den beskriver kravene for at du skal få studiestøtte på Åland. Husk å søke studiestøtte og bostøtte i god tid.

Studiepenger

Beløpet avhenger av din alder, utdanningen, boligtype, studieresultat, heltids- eller deltidsstudier, inntekten din i månedene med studiestøtte og inntektene til foreldrene dine (gjelder 17-åringer).

Voksenstudiepenger

Dette er for studenter i alderen 30–59 år som går fra arbeidsliv til studier. Beløpet baserer seg på inntekten før utdanningen begynner.

Boligstøtte

Støtten innvilges til studentboliger, som kan være både utleieboliger og selveierboliger.

Forsørgertillegg

Hvis du som student er forsørger for barn under 18 år, kan du få forsørgertillegg. Det innvilges til den ene studerende forelderen. Alle beløp for studiestøtte (ikke lån garantert av landskapet Åland) indeksreguleres etter konsumprisindeksen hvert studieår.

Garanti for studielån

Landskapsregjeringen garanterer for studielånene. Det vil si at ingen annen sikkerhet er nødvendig. Studielånet er et banklån, og du som student må avtale vilkår for tilbakebetaling og rente med banken. Ved søknad om garanti blir din kredittverdighet kontrollert.

Skattepliktig inntekt

Din inntekt som student i månedene med studiestøtte påvirker størrelsen på studiestøtten.

Tillegg for 17-åringer

17-åringer kan få et tillegg til studiepengene avhengig av foreldrenes inntekt.

Mer informasjon

Studenter fra Finland søker studiestøtte gjennom FPA. Husk at du som student fra Finland også har rett til botillegg når du studerer på Åland. Studenter fra Sverige søker studiestøtte fra Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om den ålandske studiestøtten, kan du kontakte Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.