Ålandske dagpenger ved arbeidsledighet

Åländsk arbetslöshetserättning
Photographer
Johannes Jansson
På denne siden finner du informasjon om hvordan du skal søke om dagpenger, om vilkårene for dagpengene samt om skjemaer for søknader relatert til dagpengene.

På Åland er det AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) som er myndigheten med ansvar for dagpenger ved arbeidsledighet.

Dagpenger ved arbeidsledighet

På deres lettleste og utmerkede side om arbeidsledighetsytelser finner du enkel informasjon om hvordan du søker om dagpenger, vilkåret for dagpengene, beløpene, grunndagpenger og inntektsrelaterte dagpenger, arbeidsmarkedsstøtte, maksimal sykelønn, dine rettigheter og plikter som søker, om Arbetslöshetskassornas Samorganisation (TYj) samt direktelenker til diverse søknadsskjemaer.

Søker du jobb på Åland med dagpenger fra et annet nordisk land?

Hvis du får dagpenger i et annet nordisk land, kan du på visse vilkår søke jobb på Åland. Du kan lese om vilkårene og alt annet om dette på siden om å søke jobb på Åland:

Informasjon om dagpenger i de nordiske landene

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om dagpenger på Åland, kan du kontakte Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.