Arbeide i Finland og et annet land samtidig

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa
I denne artikkelen kan du lese om trygd, sykeforsikring, arbeidsledighetsforsikring og skatt for dem som jobber i to eller flere land samtidig.

I og med at det blir stadig vanligere med deltidsarbeid og frilansarbeid, kan arbeidstakere havne i situasjoner der de blir berørt av sosial-, arbeids- og skattelovgivningen i flere land samtidig.

Trygd og sykeforsikring for personer som arbeider i flere land

Personer som arbeider samtidig i to eller flere land, er som hovedregel tilknyttet trygdesystemet i bostedslandet, dersom de også arbeider i dette landet. Hvis du altså bor og arbeider i Finland og i tillegg arbeider i et annet EU/EØS-land, vil du normalt være omfattet av trygdesystemet i Finland. 

Dersom arbeidet ditt i Finland ikke er av vesentlig omfang (minst 25 % av alt arbeidet du utfører), er du omfattet av trygdesystemet i hjemlandet til din arbeidsgiver. Da er det også en forutsetning at arbeidsgiveren din er den samme både i Finland og i utlandet. Hvis du har ulike arbeidsgivere i Finland og utlandet, er du omfattet av trygdesystemet i landet du bor i.

I situasjonene nevnt over, kan du be Pensionsskyddscentralen om attest A1. Med denne kan du dokumentere at du hører til trygdesystemet i Finland.

Dersom du er omfattet av trygdesystemet i landet der du arbeider, er du også sykeforsikret i dette landet. Du har imidlertid rett til å bruke finske offentlige helsetjenester på samme vilkår som de som er forsikret i Finland. Les mer på siden Rett til helsetjenester i Finland.

Arbeidsledighetsforsikring

Hvis du blir arbeidsledig når du arbeider i flere land samtidig, kan du søke om arbeidsledighetstrygd i landet der du er omfattet av trygdesystemet. Les mer på siden Finske dagpenger ved arbeidsledighet.

Beskatning ved arbeid i flere land

Når det gjelder skatt, er hovedregelen at en person beholder ubegrenset skatteplikt i landet som betraktes som vedkommendes primære bostedsland. Inntekten er som regel skattepliktig også i arbeidslandet, men dobbel beskatning unngås i henhold til den nordiske skatteavtalen.

Informasjon om skatt i Finland finner du på siden Skatt i Finland samt på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Hvilket lands lovgivning gjelder?

For arbeid som utføres i Finland, gjelder den finske arbeidslovgivningen. I internasjonale situasjoner kan det hende at et annet lands arbeidslovgivning gjelder for arbeidsforholdet. Les mer på Arbetarskyddsförvaltningens nettjeneste.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.