Arbeids- og oppholdstillatelse i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark
Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for nordiske statsborgere som ønsker å arbeide i Danmark.

Nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Danmark for å bo og arbeide der. Du trenger verken å ha visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Statsborgere fra EU- og EØS-land

Hvis du ikke er nordisk statsborger, men er statsborger i et EU-land, et EØS-land eller Sveits, kan du fritt oppholde deg i Danmark i tre måneder. Hvis du leter etter arbeid under oppholdet, kan du være i landet i seks måneder.

Hvis du ønsker å bli lenger i Danmark, kan du søke om et registreringsbevis. Registreringsbeviset er et bevis på de rettighetene du har som EU/EØS-statsborger i henhold til EU-reglene om fri flyt av personer og tjenester. Du må søke om registreringsbeviset på nyidanmark.dk før det lovlige oppholdet ditt utløper. Du kan lese mer på nyidanmark.dk.

  Familie

  Ektefelle/partner og barn under 21 år har som hovedregel rett til å følge med. Familien din må imidlertid ha visum hvis de er statsborgere i et land hvor det er visumplikt til Danmark.

  Hvis din ektefelle/partner er EU-/EØS-borger, kan vedkommende søke registreringsbevis på eget grunnlag eller som familiemedlem.

  Hvis ektefellen/partneren din er statsborger i et annet land, kan han eller hun søke om opphold som familiemedlem, men vil i stedet for et registreringsbevis få utstedt et oppholdskort. Du kan lese mer på nyidanmark.dk.

   Statsborgere fra resten av verden

   Hvis du ønsker å arbeide i Danmark, men ikke er statsborger i et nordisk land, et EU-land, et EØS-land eller Sveits, kan du lese mer om mulighetene dine på nyidanmark.dk.

   Kontakt myndighet
   Spør Info Norden

   Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.