Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende i Sverige

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Photographer
Johannes Jansson
Hvis du er arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende, må du følge visse regler når du ansetter medarbeidere fra andre land. Her kan du lese noen grunnregler for hva som gjelder i Sverige.

Arbeidskraft fra EU- og EØS-land

Hvis du som arbeidsgiver overveier å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, er det viktig at du på forhånd setter deg inn i hvilke regler og lover som gjelder på området.

Legitimasjon

Den ansatte skal kunne vise gyldig pass eller annen legitimasjon der statsborgerskapet framgår.

Ansettelseskontrakt/ansettelsesvilkår

Du må utarbeide en skriftlig ansettelseskontrakt hver gang du ansetter en medarbeider. Ansettelseskontrakten skal inneholde informasjon om blant annet ansettelsesform, tiltredelsesdato, arbeidsoppgaver/embete, lønn, arbeidstid, ferie og avtale.

Medarbeidere fra EU- og EØS-land skal behandles på samme måte som svenske medarbeidere, i samsvar med EUs likebehandlingsprinsipp. Dette prinsippet forbyr diskriminering på grunnlag av nasjonalitet når det gjelder ansettelse, lønn og øvrige arbeids- og ansettelsesvilkår.

Arbeidsmarkedsforsikringer

Ifølge avtalen på området skal arbeidsgiveren tegne noen bestemte arbeidsmarkedsforsikringer for de ansatte. Du finner mer informasjon på Svenskt Näringslivs forsikringsside.

Sosialforsikring

EU- og EØS-borgere har rett til sosiale tjenester i det landet der de arbeider og betaler trygdeavgift. Det gjelder også hvis medarbeideren er bosatt i et annet EU- eller EØS-land. Familiemedlemmer som ikke jobber selv, er forsikret i det landet der medarbeideren jobber.

Forsikringen gjelder fra første ansettelsesdag.

Skatteregler

Hovedregelen i skattelovgivningen er at medarbeideren betaler skatt i det landet der han eller hun arbeider. Det finnes imidlertid visse unntak innenfor EU. Skatteverket kan bidra med ytterligere informasjon.

Medarbeidere fra land utenfor EU/EØS

Statsborgere fra land utenfor EU/EØS som ønsker å arbeide i Sverige, må ha arbeidstillatelse. Arbeidstillatelsen skal være klar og innført i passet før innreise i Sverige.

Kontakt Arbetsförmedlingen for ytterligere informasjon.

Relevante lenker for arbeidsgivere

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.