Arbeidsledighetskasser og fagforeninger i Finland

Ammattiliitot Suomessa
I denne artikkelen kan du lese om arbeidsledighetskassene som er en del av det finske systemet for arbeidsledighetsstønad, og om fagforeningene, som jobber for arbeidstakerne.

Hvis du vil ha inntektsrelaterte dagpenger ved eventuell arbeidsledighet i Finland, må du tilhøre en arbeidsledighetskasse. Du kan velge om du vil høre til en arbeidsledighetskasse via en fagforening eller til en arbeidsledighetskasse som ikke er knyttet til en fagforening.

Det finske dagpengesystemet

I Finland betales dagpenger ved arbeidsledighet fra to ulike systemer. Hvis du blir arbeidsledig og er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få inntektsrelaterte dagpenger fra arbeidsledighetskassen. Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få grunndagpenger (grunddagpenning) fra Folkpensionsanstalten (FPA).

Ytterligere informasjon om finske arbeidsledighetsytelser og rett til disse finner du på siden Finske dagpenger ved arbeidsledighet.

Arbeidsledighetskassene

Hvis du vil ha inntektsrelaterte dagpenger om du blir arbeidsledig, må du du melde deg inn i en arbeidsledighetskasse. Du blir medlem ved å ta kontakt direkte med arbeidsledighetskassen. Kontaktinformasjon for arbeidsledighetskassene finner du på Arbetslöshetskassornas Samorganisations hjemmeside.

Som regel blir du medlem av en arbeidsledighetskasse i landet der du arbeider, eventuelt i landet du er underlagt lovgivningen i. I motsetning til mange andre systemer kan man i Finland også bli medlem av en arbeidsledighetskasse som arbeidsledig, dersom man har flyttet til Finland fra et annet nordisk land og blir medlem av kassen senest åtte uker etter flyttingen. I så fall må må søkeren ved innmelding levere skjema U1 fra den tidligere arbeidsledighetskassen eller trygdemyndighetene i forrige bostedsland som en bekreftelse på tidligere forsikringsperioder i EU- og EØS-land. Da avsluttes medlemskapet i den forrige arbeidsledighetskassen. Ytterligere informasjon får du fra din bransjes arbeidsledighetskasse eller fra Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Fagforeninger

Fagforeningene forsvarer medlemmenes rettigheter og goder, og jobber for arbeidstakerne for eksempel når det gjelder lønn og arbeidsforhold.

De fleste fagforeningene i Finland er tilknyttet en av de tre store sentralorganisasjonene. Din egen fagforening finner du via sentralorganisasjonen.

  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC (arbeidstakere i industri, bygge- og transportbransjen, servicebransjen, velferdssektoren og offentlig sektor)
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK (tjenestemenn i industrien og servicebransjen, tjenestemenn i kommune og stat, arbeidstakere i helsesektoren og menighetene)
  • Centralorganisationen för högutbildade AKAVA (lærere, leger, økonomer, jurister, ingeniører)
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.