Autorisasjon av yrker i Norge

Autorisasjon av yrker i Norge
I Norge er enkelte yrker lovregulerte, og krever autorisasjon for å kunne utøves. Her finner du informasjon om disse yrkene.

Norden har et åpent utdannings- og arbeidsmarked. Nordiske avtaler sikrer at du skal ha muligheten til å utdanne deg og avlegge eksamen ved de øvrige nordiske landenes utdanningsinstitusjoner, og at myndighetene skal jobbe for at du oppnår gjensidig godkjenning av eksamener, deleksamener eller andre prestasjonsbevis, slik at du kan søke jobb i hele Norden.

I Norge er likevel enkelte yrker lovregulerte, og krever autorisasjon for å kunne utøves. Under finner du de vanligste lovregulerte yrkene i Norge og informasjon om hvilken myndighet som gir den spesielle autorisasjonen.

Helsepersonell

Helsedirektoratet har ansvaret for å gi autorisasjon til regulerte yrker i helsesektoren som for eksempel lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, farmasøyt, bioingeniør, helsefagarbeider med flere.

Lærer og barnehagelærer

NOKUT har ansvaret for å vurdere yrkeskvalifikasjoner til lærere og barnehagelærere med utdanning fra utlandet.

Revisor, regnskapsfører, eiendomsmegler

Finanstilsynet har ansvaret for godkjenning av statsautorisert revisor, registrert revisor, autorisert regnskapsfører, eiendomsmegler og inkassobevillingshaver.

Dyrehelsepersonell

Mattilsynet autoriserer veterinærer, fiskehelsebiologer og dyrepleiere.

Advokat

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet utsteder advokatbevillinger, autoriserer advokatfullmektiger samt gir tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Sjøfart

Sjøfartsdirektoratet gir sertifikater til sjøfolk i Norge.

Flyger og flytekniker

Luftfartstilsynet gir lisens for arbeid i luftfart.

Elektrofagarbeider

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) autoriserer fagarbeidere innenfor elektrofag.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.