Autorisasjon for å utføre bestemte yrker i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark
Les her om danske autorisasjoner og internasjonale bransjeregler.

Innenfor visse bransjer gjelder det spesielle regler hvis du ønsker å jobbe i Danmark. En rekke yrker er lovregulerte, og innenfor andre finnes det internasjonale bransjeregler eller andre spesielle regler.

  Lovregulerte yrker

  Det finnes ca. 120 yrker i Danmark som krever autorisasjon. Du finner en samlet liste på dansk og engelsk hos det danske Utdannings- og forskningsministeriet (UFM). Her finner du veiledninger om hvordan du søker om autorisasjon innenfor hvert enkelt yrke. 

  Internasjonale bransjeregler og andre yrker med spesielle regler

  For enkelte yrker innenfor bestemte næringer innenfor vei-, luft- og sjøtransport gjelder det internasjonale bransjeregler. Det finnes dessuten yrker som det bare er veldig begrenset mulighet for å utøve i Danmark med utenlandsk statsborgerskap eller utenlandsk utdannelse. Det gjelder hvis du er dommer, prest eller jobber innenfor politiet.

  Du kan lese mer hos Utdannings- og forskningsministeriet (UFM).

  Hvis du skal jobbe midlertidig i Danmark

  Hvis du er statsborger og etablert som yrkesutøver i et annet EU/EØS-land, kan du godt utøve yrket ditt midlertidig og fra tid til annen i Danmark, forutsatt at du sender et skriftlig varsel til den aktuelle myndigheten på forhånd. Du trenger imidlertid bare å varsle at du er yrkesutøver hvis det kreves av reglene som gjelder for yrket.

  Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, har du bare slik adgang til å melde deg som tjenesteyter hvis det er fastsatt i reglene for yrket.

  Innenfor enkelte yrker som har konsekvenser for offentlig helse og sikkerhet, har myndighetene rett til å kontrollere yrkeskvalifikasjonene dine før du begynner å yte tjenester i Danmark.

  Slik melder du deg

  Når du første gang flytter til Danmark for å yte tjenester, må du sende skriftlig varsel til den aktuelle myndigheten, som framgår av listen over lovregulerte yrker.

  Du må legge ved dokumentene myndigheten krever.

  Du må fornye varselet ditt årlig.

  Opplysninger til tjenestemottakerne

  Vanligvis må du utøve virksomheten din under den faglige tittelen fra landet hvor du er etablert. Det gjelder med mindre du har fått godkjent dine yrkesmessige kvalifikasjoner i Danmark.

  Den aktuelle myndigheten kan i de fleste tilfeller kreve at du gir tjenestemottakeren opplysninger om:

  • din eventuelle registrering i et handelsregister eller lignende
  • navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndigheten i det landet hvor du er etablert
  • den faglige sammenslutningen eller lignende organ som du eventuelt er medlem av
  • din faglige tittel, eller, hvis en slik tittel ikke finnes, ditt utdanningsbevis
  • ditt eventuelle momsregistreringsnummer
  • din eventuelle forsikringsavtale eller annen beskyttelse i forbindelse med næringsansvar

  Les mer hos Utdannings- og forskningsministeriet (UFM).

   Mer informasjon

   Spør Info Norden

   Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.