Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Suomen etuudet lapsiperheille

Islandske grunnskoler

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Barnehager og dagmammaer/-pabbaer

Meðlag á Íslandi

Barnebidrag på Island

Barnabætur á Íslandi

Islandsk barnetrygd

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Islandske foreldrepenger

Mor med baby

Svangerskap og fødsel på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.