Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Meðlag á Íslandi

Barnebidrag på Island

Barnabætur á Íslandi

Islandsk barnetrygd

Mor med baby

Islandske barnehager og dagmammaer/-pappaer

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Islandske barnehager og dagmammaer/-pappaer

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Islandske foreldrepenger

Suomen etuudet lapsiperheille

Islandske grunnskoler

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.