Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Barnehager og dagmammaer/-pabbaer

Mor med baby

Svangerskap og fødsel på Island

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Islandske foreldrepenger

Barnabætur á Íslandi

Islandsk barnetrygd

Meðlag á Íslandi

Barnebidrag på Island

Suomen etuudet lapsiperheille

Islandske grunnskoler

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.