Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Suomen etuudet lapsiperheille

Islandske grunnskoler

Leikskólar og dagforeldrar á Íslandi

Barnehager og dagmammaer/-pabbaer

Barnabætur á Íslandi

Islandsk barnetrygd

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur

Islandske foreldrepenger

Mor med baby

Svangerskap og fødsel på Island

Meðlag á Íslandi

Barnebidrag på Island

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.