Barnepass i Sverige

Børnepasning i Sverige
Her kan du lese om svenske daginstitusjoner for barn mellom 1 og 5 år. Du kan se hvilke regler som gjelder for betaling av barnepasstilbud, og når du har rett til å ha barnet ditt i en daginstitusjon i Sverige.

I Sverige finnes det ulike typer tilbud for barn mellom ett og fem år. Foreldrene må selv betale for pass av barnet i en svensk daginstitusjon.

Når du jobber, studerer, søker arbeid eller er hjemmeværende med yngre søsken, har du rett til barnepass. I Sverige er det vanligvis kommunene som har ansvaret for barnepass, kalt "förskola" og "pedagogisk omsorg" på svensk.

Plass på en daginstitusjon i Sverige

Du har rett til barnepass fra og med tidspunktet da barnet fyller ett år. Du kan ikke forvente å få plass tidligere enn det – heller ikke om du jobber i et annet land der foreldrepermisjonen er kortere.

For å kunne søke om plass i en barnehage må du være folkeregistrert i den aktuelle svenske kommunen, eller du må kunne dokumentere at du kommer til å være fastboende i kommunen.

Det finnes ingen nasjonale regler for hvilke dokumenter du må legge fram for å bevise at du planlegger å bo i en svensk kommune. Du bør ta direkte kontakt med den kommunen du har tenkt å bosette deg i, for å få informasjon om hvilke konkrete rutiner og krav til dokumentasjon kommunen har for å sjekke at du og familien din er bosatt eller planlegger å bosette seg i den svenske kommunen. Reglene varierer nemlig fra kommune til kommune.

Ifølge Sveriges Kommuner och Regioner kan ikke kommunen kreve at barnet ditt har svensk personnummer for at dere skal kunne søke om plass på en daginstitusjon i en svensk kommune.

Barnehage i Sverige

I Sverige er den vanligste formen for pass av barn mellom ett og fem år i barnehagen (förskolan). Förskolan i Sverige tilsvarer barnehage i Norge, og barna deles inn i grupper som svarer til alderen deres.

Barnehagen er en pedagogisk gruppevirksomhet hvor barna kan delta fra ettårsalderen og til de begynner i førskolen (förskoleklass) eller skolen.

Barnehagen har sin egen læreplan, som den er forpliktet til å følge. Det finnes kommunale barnehager som drives av kommunene, men private barnehager er også vanlig, for eksempel private barnehager drevet av foreldre.

Alle barnehager er åpne hele året. Barnehagene er åpne på dagtid, men i noen kommuner finnes det også barnehager som er åpne om kvelden og om natten. Kontakt den kommunen i Sverige du skal flytte til, for ytterligere informasjon.

Er du arbeidsledig eller i fødselspermisjon, har barnet ditt rett til barnepass minst 3 timer per dag eller 15 timer per uke. Noen kommuner tilbyr mer enn dette.

I Sverige gjelder den såkalte "maxtaxa", som betyr at det er et tak for hvor mye foreldre må betale for å ha barna sine i en daginstitusjon.

Dagomsorg i Sverige

I Sverige kan dagomsorg (pedagogisk omsorg) for eksempel være en pedagogisk virksomhet for innskrevne barn i barnepassers hjem, eller det kan dreie seg om forskjellige flerfamilieløsninger.

Dette kan være et alternativ til barnehagen. Kontakt den kommunen i Sverige du skal flytte til, for ytterligere informasjon om dagomsorgstilbud i kommunen.

Barn i svensk daginstitusjon når du ikke bor i Sverige

Hvis du vil ha barnet ditt i en svensk daginstitusjon fordi du jobber i Sverige, men bor i et av de andre nordiske landene, må du kontakte den svenske kommunen du jobber i for å høre om kommunen har mulighet for å tilby en løsning for deg selv om du ikke er bosatt i Sverige.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.