Barnepass i Sverige

Børnepasning i Sverige
Les om barnepasstilbud for barn mellom ett og fem år i Sverige.

I Sverige finnes det ulike typer barnepass for barn mellom ett og fem år. Dere må selv betale for pass av barn.

Når du jobber, studerer, søker arbeid eller er hjemmeværende med yngre søsken, har du rett til barnepass. I Sverige er det vanligvis kommunene som har ansvaret for barnepass, kalt "förskola" og "pedagogisk omsorg" på svensk.

Du har rett til barnepass fra og med tidspunktet da barnet fyller ett år. Du kan ikke forvente å få plass tidligere enn det – heller ikke om du jobber i et annet land der foreldrepermisjonen er kortere.

For å kunne søke om plass i en barnehage må du være folkeregistrert i den aktuelle kommunen, eller du må kunne dokumentere at du kommer til å være fastboende i kommunen.

Det finnes ingen nasjonale regler for hvilke dokumenter du må legge fram for å bevise at du planlegger å bo i en svensk kommune. Du bør ta direkte kontakt med den kommunen du har tenkt å bosette deg i, for å få informasjon om hvilke konkrete rutiner og krav til dokumentasjon kommunen har for å sjekke at du og din familie er bosatt eller planlegger å bosette seg i kommunen. Reglene varierer fra kommune til kommune.

Ifølge Sveriges Kommuner och Regioner kan ikke kommunen kreve at barnet ditt har et svensk personnummer for at dere skal kunne søke om barnehageplass eller tilsvarende.

Barnehage (förskola)

Den vanligste formen for barnepass mellom ett og fem år er i barnehagen (förskolan). Barnehagen er en pedagogisk gruppevirksomhet hvor barna kan delta fra ettårsalderen og til de begynner i førskolen (förskoleklass) eller skolen.

Barnehagen har sin egen læreplan, som den er forpliktet til å følge. Det finnes kommunale barnehager som drives av kommunene, men private barnehager er også vanlig, for eksempel private barnehager drevet av foreldre.

Alle barnehager er åpne hele året. Barnehagene er åpne på dagtid, men i noen kommuner finnes det også barnehager som er åpne om kvelden og om natten. Kontakt kommunen du skal flytte til, for ytterligere informasjon.

Er du arbeidsledig eller i fødselspermisjon, har barnet ditt rett til barnepass minst 3 timer per dag eller 15 timer per uke. Noen kommuner tilbyr mer enn dette.

I Sverige gjelder den såkalte "maxtaxa", som betyr at det er et tak for hvor mye foreldre må betale.

Dagsenter (pedagogisk omsorg)

Et dagsenter kan for eksempel være en pedagogisk virksomhet for innskrevne barn i barnepassers hjem, eller det kan dreie seg om forskjellige flerfamilieløsninger.

Dette kan være et alternativ til barnehagen. Kontakt kommunen du skal flytte til, for ytterligere informasjon.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.