Info Norden

Bolig

Her finner du informasjon om å finne bolig og bostøtte.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.