Bolig

Her finner du informasjon om å finne bolig og bostøtte.

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

Flytte til Grønland

Flytte fra Danmark til udlandet

Flytte fra Grønland til utlandet

People in Nuuk

Folkeregistrering på Grønland

Grönland

Boligsikring på Grønland

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland

Bolig på Grønland

Grønlandsk bopælsattest

Grønlandsk bostedsattest

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.