Bolig

Her finner du informasjon om å finne bolig og bostøtte.

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland

Bolig på Grønland

Folkeregistrering i Grønland

Folkeregistrering på Grønland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

Hvordan melder jeg flytning til Grønland?

Grönland

Boligsikring på Grønland

Grønlandsk bopælsattest

Grønlandsk bostedsattest

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.