Dagtilbud i Finland

Barn leker med lego
Fotograf
Kelly Sikkela / Unsplash
På denne siden kan du lese om dagtilbud for barn i Finland.
En kan velge mellom kommunale og private dagtilbud, og det er også mulig å få tilskudd til pass i hjemmet.

Når foreldrenes rett til foreldrepermisjon har opphørt, kan de velge mellom kommunale dagtilbud, private dagtilbud og tilskudd til pass i hjemmet. 

I Finland kalles dagtilbudene offisielt for småbarnspedagogikk. Småbarnspedagogikken er en del av det finske utdanningssystemet og utgjør sammen med førskolen og grunnskolen en sammenhengende helhet med tanke på barns utvikling og læring, og et grunnlag for livslang læring. Alle barn under skolealder har rett til småbarnspedagogikk, også hvis begge eller den ene av foreldrene er hjemmeværende.

Hvis du er interessert i førskole, les mer på siden Førskole i Finland.

Kommunale dagtilbud

Kommunenes dagtilbud består av barnehager, gruppefamilietilbud og familietilbud for barn i alderen 0–6 år. En må søke om dagtilbud fire måneder i forkant. En kan få plass i løpet av to uker hvis foreldrene får jobb eller studieplass. Les mer om arbeidspensjon på nettstedet Suomi.fi.

Avgiften for kommunalt dagtilbud avhenger av familiens inntekter, familiens størrelse og hvor mange timer i uka barnet har behov for pass. Les mer om beregningsgrunnlaget for avgiften på Undervisnings- och kulturministeriets nettsted.

Private dagtilbud

Private dagtilbud for barn i alderen 0–6 år tilbys av private barnehager og gruppefamiliebarnehager. Du søker om plass direkte hos den aktuelle barnehagen. Du kan også kontakte en privat dagpedagog som passer barna hjemme, eller du kan ansette en pedagog i ditt eget hjem.

Prisene for private dagtilbud varierer. Du kan få økonomisk tilskudd til privat pass fra Folkpensionsanstalten (FPA). Det innebærer at private tilbud ikke nødvendigvis er mye dyrere enn de kommunale tilbudene. Hvis du ansetter en pedagog hjemme, blir du arbeidsgiver og får en rekke forpliktelser du må oppfylle.

Ytterligere informasjon om privat omsorg  får du hos kommunen du bor i eller skal flytte til. Ytterligere informasjon om tilskudd til privat omsorg på FPAs nettside.

Støtte til omsorg i hjemmet

Man har rett til tilskudd til omsorg i hjemmet hvis et barn under 3 år ikke har plass i det kommunale tilbudet. Barnet må ikke nødvendigvis tas hånd om av en av foreldrene, dette kan også gjøres av en annen person. Les mer om tilskudd til omsorg i hjemmet på FPAs nettside.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.