Det færøyske utdanningssystemet

Det færøske uddannelsessystem
Færøyene har grunnskole, videregående utdanninger og en rekke høyere utdanninger. Her kan du få oversikt over utdanningssystem og undervisningstilbud på Færøyene.

Administrasjonen av alle skoler og utdanningsinstitusjoner på Færøyene hører under det færøyske utdannings- og kulturdepartementet Mentamálaráðið. Undervisningsspråket er færøysk.  

Grunnskole

Barna begynner på skolen i kalenderåret da de fyller sju år. Det er ni års skoleplikt. Fra 3. klasse lærer barna dansk og fra 5. klasse engelsk.  Fra 8. klasse består timeplanen av både valgfag og obligatoriske fag. Tysk er valgfag fra 8. klasse.  9. klasse avsluttes med en avgangsprøve som kan brukes til å søke på videregående skole. Mange elever velger å bli i grunnskolen og ta 10. klasse, som avsluttes med en utvidet avgangsprøve.

Studiespesialiserende utdanninger

Det finnes fem forskjellige videregående utdanninger, som alle svarer til nivået i Danmark.

Gymnaset (studiespesialiserende utdanning) tar tre år og fører fram til en eksamen som kan gi adgang til høyere utdanningsinstitusjoner.  Det er fem gymnaser på Færøyene: Glasir i Torshavn, Teknisk skole i Klaksvík, Miðnám i Kambsdal, Miðnám i Vestmanna og Miðnámsskúlin på Suðuroy. 

Høyere forberedelseseksamen(HF) tar to år og henvender seg spesielt til voksne som ønsker å ta en utdanning.  I likhet med eksamen fra gymnas gir en HF-eksamen adgang til høyere utdanningsinstitusjoner.  På Færøyene er det mulig å ta HF-eksamen på Glasir i Torshavn og Teknisk skole i Klaksvik.

Handelsskolen på Glasir begynner med et basisår, og så kan eleven enten fortsette på skolen i to år til eller gå i lære i en butikk eller på et kontor. Fortsetter eleven på skolen, kan en eksamen herfra gi adgang til høyere utdanningsinstitusjoner.

Teknisk skole begynner med et basisår, og så kan eleven enten fortsette på skolen i to år til eller gå i mesterlære. De teoretiske delene av mesterlæren undervises på skolen. Eksamen etter tre år på teknisk skole kan gi adgang til høyere utdanningsinstitusjoner. Du kan gå på Teknisk skole på Glasir i Torshavn eller på Teknisk skole i Klaksvik.

Yrkesskoler

I tillegg til de fem studiespesialiserende utdanningene som kan tas etter grunnskolen, finnes det også mer faglig relaterte utdanninger som kan påbegynnes uten studiespesialiserende utdanning, men etter en viss erfaring på arbeidsmarkedet.

Sosial- og helseskolen (Heilsuskúlin) kan avsluttes etter det første basisåret eller suppleres med undervisning i 20 måneder til. Utdanningene er både teoretiske og praktiske. Den praktiske delen foregår på forskjellige sosial- og helseinstitusjoner.

Sjøfartsskolen (Sjónám) krever ikke avsluttet avgangsprøve fra grunnskolen for opptak. Skolen gir elevene fem måneders utdanning som forbereder dem på arbeidet om bord på et fiskeri- eller handelsfartøy. Sjónám er i Klaksvík.

Høyere utdanninger

Vinnuháskúlin

Maskinmesterskolen og Sjømannsskolen i Tórshavn har felles ledelse, og skolen blir kalt Vinnuháskúlin. Utdanningene tar tre år. Kontakt Vinnuháskúlin for informasjon om opptakskrav og muligheter.

 

Færøyenes universitet, Fróðskaparsetur Føroya

Universitetet er en utdannings- og forskningsinstitusjon. Universitet på Færøyene er et av de minste universitetene i den vestlige verden. Her tilbys utdanninger med særskilt relevans for det færøyske samfunnet som ikke finnes andre steder. Det er tre fakulteter på universitetet.   

På fakultetet for færøysk språk er det mulig å ta en bachelorgrad i færøysk språk og litteratur og en kandidatgrad i nordisk med fokus på færøysk.

På det naturvitenskapelige fakultetet er det mulig å ta bachelorgrader innenfor henholdsvis fysikk/geofysikk, petroleumsvitenskap, biologi, elektroteknologi og informatikk.

På fakultetet for historie og sosiologi kan man ta både bachelorgrad og kandidatgrad i historie og sivilisasjonshistorie. Dessuten er det mulig å ta en bachelorgrad i statsvitenskap. 

Utdanningstilbudet på universitetet varierer litt fra år til år. Kontakt universitetet for nærmere informasjon.

I tillegghar sykepleierskolen, lærerseminaret og pedagogseminaret vært under ledelse av det færøyske universitetet siden de kom på bachelornivå.

Sykepleieskolen heter Bachelor of Science (BSc) in Nursing på engelsk og gir elevene teoretisk og praktisk kunnskap om pasientpleie både på sykehus og i andre deler av helsevesenet. Utdanningen tar fire år.  

Lærerseminaret utdanner lærere til å kunne undervise i grunnskolen på Færøyene og i Danmark. Lærerutdanningen tar fire år. I slutten av tredje år er det bacheloroppgave, mens fjerde år er viet til spesialisering.  

Pedagogseminaret utdanner pedagoger til barnehager og ulike sosiale institusjoner. Utdanningen til pedagog tar fire år. I slutten av tredje år er det bacheloroppgave, mens fjerde år er viet til spesialisering. 

Andre skoler

Folkehøyskolen Háskúlin har kurs som strekker seg over fem måneder og omfatter mange forskjellige emner, primært innenfor kultur. Folkehøyskolen arrangerer også kortere kurs på en eller to uker med spesielle temaer. Det er ingen eksamener. Folkehøyskolen ligger i Tórshavn.

Husholdningsskolen har kurs på fem måneder. Elevene får grunnleggende ferdigheter innenfor husholdning. Husholdningsskolen ligger i Klaksvík.

Musikkskolen gir alle interesserte mulighet for å lære å spille et instrument eller synge i kor. Musikkskoletilbudet er for elever rundt omkring på Færøyene, helt fra begynnernivå til at man i Tórshavn også tilbyr gymnasnivå, og til det som tilsvarer de danske MGK-utdanningene (MGK står for “musisk grundkursus”).

Kveldsskolene er i gang i vinterhalvåret.  Her kan elevene ta fag innenfor sine interessefelt.  Noen kurs er med eksamen. Kveldsskolene finnes rundt omkring på Færøyene. Kontakt din lokale kommune for mer informasjon.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.