Dødsfall

Her finner du informasjon om arv, melding av dødsfall, og ytelser til gjenlevende.

familjepension Åland

Familiepension til efterlevende på Åland

En anhörigs död på Åland

Nærtståendes død på Åland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.