Dødsfall

Her finner du informasjon om arv, melding av dødsfall, og ytelser til gjenlevende.

Omaisen kuolema Suomessa

Pårørendes død i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Ytelser til etterlatte i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.