Elektronisk legitimasjon i Danmark – NemID

Logo for Mit ID
Fotograf
Digitaliseringsstyrelsen
NemID er en elektronisk legitimasjon du kan bruke for å kommunisere med det offentlige i Danmark, og til tjenester som for eksempel nettbank og netthandel.

NemID er en felles innlogging til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til nettbanken din.

Hva er NemID?

NemID består av en bruker-ID, en adgangskode og et nøkkelkort med engangskoder (pappkort). Når du logger på, taster du først bruker-ID og adgangskode og deretter en kode fra nøkkelkortet. Bruker-ID og adgangskode er noe du velger selv og må lære utenat. Nøkkelkortet er et lite pappkort på størrelse med et kredittkort. Du kan også få NemID som en app til telefonen din eller kjøpe en NemID-nøkkelviser, som er et ”elektronisk nøkkelkort” i form av et lite apparat med en knapp og et display.

NemID erstattes av Mit ID

I løpet av 2021 og 2022 vil Nem ID gradvis bli erstattet av Mit ID. Du vil få en melding i din eBoks når du må gjøre noe. Hvis du ikke har dansk pass, må du foreløpig fortsette å bruke NemID.

Hva kan du bruke NemID til?

Du kan bruke NemID til å kommunisere med det offentlige i Danmark og til visse andre tjenester. Blant annet til adgang til nettbank, internetthandel og til å kommunisere med myndigheter, for eksempel:

  • Digital post fra det offentlige (e-boks.dk)
  • Utfylling av skjemaer og lignende (borger.dk)
  • Søknader til utdanninger (optagelse.dk)
  • Skatteopplysninger (skat.dk)
  • Pensjonsopplysninger (pensionsinfo.dk)
  • Helseopplysninger (sundhed.dk)

Handel på nettet

Når du handler på nettet, må du ofte bruke NemID eller en kode du selv oppretter når du skal godkjenne dine betalinger med kort. Det skyldes EU-sikkerhetskrav. Du må være oppmerksom på at du ikke kan bruke NemID-nøkkelkortet til å godkjenne kortbetalingene dine på nettet. I stedet kan du bruke NemIDs nøkkelapp.

Hvordan får du NemID?

Du kan få NemID når:

  • du har fylt 15 år 
  • du har dansk personnummer
  • du kan oppfylle legitimasjonskravene (les nærmere på nemid.dk).

Du trenger ikke å være dansk statsborger for å få NemID. Du kan også få NemID hvis du for eksempel har dansk oppholdstillatelse eller studerer i Danmark. Hvis du er under 15 år eller ikke har dansk personnummer, kan du bare få NemID til nettbank hvis banken din tilbyr det. Du kan se kravene til legitimasjon på nemid.dk.

Hvis du oppfyller betingelsene, kan du bestille NemID på borger.dk. Hvis du er dansk statsborger og bor i utlandet, kan du lese om hvordan du får NemID, på nemid.dk.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.