Fagforbund i Finland

Ammattiliitot Suomessa
I denne artikkelen kan du lese om finske fagforbund, som jobber for arbeidstakerne blant annet i saker som dreier seg om lønn og arbeidsforhold. Fagforbundene har også ansvaret for arbeidsløshetskassene, der medlemsavgiften som regel kreves inn i forbindelse med innbetaling av forbundets medlemskontingent.

Fagforbund

De fleste fagforbundene i Finland er tilknyttet en av de tre store sentralorganisasjonene. Ditt eget fagforbund finner du via sentralorganisasjonene.

  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC (arbeidstakere i bl.a. industri, bygge- og transportbransjen, servicebransjen, velferdssektoren og offentlig sektor.
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK (tjenestemenn i bl.a. industrien og servicebransjen, tjenestemenn i kommune og stat, arbeidstakere i helsesektoren og menighetene)
  • Centralorganisationen för högutbildade AKAVA (bl.a. lærere, leger, økonomer, jurister, ingeniører)

Arbeidsløshetskassene

Man blir medlem i en arbeidsløshetskasse i Finland ved å ta kontakt direkte med arbeidsløshetskassen. Kontaktinformasjon for arbeidsløshetskassene finner du på Arbetslöshetskassornas Samorganisations hjemmeside.

Som regel blir du medlem av en arbeidsløshetskasse i landet der du arbeider, eventuelt i landet du er underlagt lovgivningen i. I motsetning til mange andre systemer kan man i Finland også bli medlem av en arbeidsløshetskasse som arbeidsløs, dersom man har flyttet til Finland fra et annet nordisk land og blir medlem av kassen senest åtte uker etter flyttingen. I så fall må må søkeren ved innmelding levere skjema U1 fra den tidligere arbeidsløshetskassen eller trygdemyndighetene i forrige bostedsland som en bekreftelse på tidligere forsikringsperioder i EU/EØS-land. Da avsluttes medlemskapet i den forrige arbeidsløshetskassen. Ytterligere informasjon får du fra din bransjes arbeidsløshetskasse eller fra Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.