Fagforbundene på Åland

Fackföreningar på Åland
Her kan du lese om fagforbundene og arbeidsledighetskassene deres på Åland samt hvem du kan kontakte lokalt hos arbeidstilsynet (arbetarskyddsmyndigheten). Fagforeningenes lokale representanter er også listet opp i dette avsnittet.

Fagforbund

De fleste fagforbundene i Finland tilhører en av de tre store sentralorganisasjonene. På Åland er fagforeningene en del av de finske organisasjonene.

På Åland har offentlig sektor forhandlingsrett, og man forhandler med arbeidsgiversiden om lokale kollektivavtaler. Privat sektor følger i hovedsak de finske allment bindende kollektivavtalene. På Åland finnes det lokale representanter for ansatte i privat sektor, Centralorganisationen för högutbildade på Åland, Akava-Åland r.f., og ansatte i kommunal sektor, JHL-FOA Åland.

Når det gjelder medlemskap, fagforeninger, arbeidsvilkår og lønn på Åland eller andre faglige spørsmål, kan du ta kontakt med Elin Sundback, som er fagforeningsombud for Åland. Hun kan nås per mobiltelefon +358 447044722 eller e-post: elin.sundback(at)pam.fi.

Arbeidsledighetskassene

På Åland gjelder samme system for arbeidsledighetskassene som i Finland. Ålendingene er medlemmer i de nasjonale arbeidsledighetskassene. Du kan bli medlem hvis du melder deg inn i et fagforbund. Fra det lokale fagforeningsombudet på Åland kan du få mer informasjon om arbeidsledighetskassen. I vanlige tilfeller må du ha lønnet arbeid eller drive næringsvirksomhet når du søker medlemskap i en arbeidsledighetskasse.

Som regel skal du bli medlem i a-kassen i landet der du jobber eller er omfattet av lovgivningen. I Finland kan du under visse forutsetninger også bli med i en a-kasse som arbeidsledig. Kravet er at du blir medlem i en a-kasse innen åtte uker fra du har flyttet fra et annet land til Åland. Informasjon om hvordan du går fram, får du hvis du kontakter din a-kasse eller tar kontakt med Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Hjelp i vanskelige situasjoner på jobben

Hvis du får problemer med arbeidsgiveren din, kan du søke råd enten hos en tillitsvalgt som representerer fagforeningen på arbeidsplassen din, eller vernelederen (arbetarskyddschef) som er utpekt av sjefen. Hvis du blir utsatt for diskriminering på arbeidsplassen, kan du kontakte arbeidstilsynets (arbetarskyddsmyndighetens) representant på Åland, som yter rådgivning blant annet i spørsmål som gjelder arbeidsavtale, kollektivavtale, lønn, arbeidstid, ferie og andre ansettelsevilkår.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om kollektivavtalene på Åland, kan du kontakte Ålands landskapsregjering.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.