Flytte fra Færøyene til utlandet

Flytte fra Færøerne til udlandet
I dette avsnittet kan du lese om hva du må være oppmerksom på når du skal flytte fra Færøyene.

Hvor skal jeg melde flytting når jeg flytter fra Færøyene?

Flytting skal meldes til kommunen du flytter til. Flytter du til et annet nordisk land, må du registrere deg som flyttet fra Færøyene hvis den nye kommunen i landet du flytter til, stiller krav om at du skal registreres hos dem.

Du må være registrert i kommunen i det nye nordiske landet før den færøyske kommunen kan registrere deg som fraflyttet.

Flytter du til et land utenfor Norden i en periode som er kortere enn 6 måneder, kan du fortsatt være registrert på Færøyene. Varer oppholdet lenger enn 6 måneder, må du melde flytting hos den færøyske kommunen du flytter fra.

Hvis en utlending reiser fra Færøyene

Kommer du fra et nordisk land og bor på Færøyene, har du automatisk oppholdsrett. 

Men her er reglene annerledes for borgere fra land utenfor Norden som flytter fra Færøyene igjen.

Som utlending fra et land utenfor Norden kan oppholdstillatelsen bortfalle hvis du reiser fra Færøyene i lengre tid eller gir avkall på den færøyske boligen din. Det gjelder også om du har tidsubegrenset oppholdstillatelse.

Hvis oppholdstillatelsen bortfaller, kan du risikere å ikke kunne vende tilbake til Færøyene igjen.

Hvis du som utlending har bodd lovlig på Færøyene i under to år, kan du oppholde deg utenfor Færøyene i opptil 6 måneder.

Hvis du har bodd lovlig på Færøyene i mer enn to år og har en oppholdstillatelse som kan gjøres permanent, kan du oppholde deg utenfor Færøyene i opptil 12 måneder.

Hvis disse tidsbegrensningene overskrides, bortfaller oppholdstillatelsen.

Opphold i utlandet på grunn av verneplikt eller tjeneste som er et alternativ til verneplikt, regnes ikke med.

Opphold på Grønland eller i Danmark regnes som opphold i utlandet.

Du kan søke om dispensasjon fra bortfall av oppholdstillatelse.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.