Flytte fra Sverige til utlandet

Tjekliste når du flytter fra Sverige
Huskeliste for deg som planlegger å flytte fra Sverige til et annet nordisk land.

Det er alltid en del som skal planlegges før en flytting. Hvis du flytter mellom to land, er det enda mer å forberede. Når du flytter fra Sverige til utlandet, skal du ikke bare forholde deg til institusjonsplasser, offentlige transportmuligheter og innkjøpssteder.

Denne huskelista kan hjelpe deg i forberedelsene når du skal flytte fra Sverige til et annet nordisk land.

Folkeregistrering

Hvis du flytter til et annet nordisk land, er det reglene i det landet du flytter til, som avgjør om du blir registrert som innflytter i landet.

Du må imidlertid også melde flytting til skattekontoret ditt senest en uke innen avreise. Du blir ikke utmeldt av folkeregisteret før det andre nordiske landet har besluttet at du skal være folkeregistrert der.

Post

Du bør huske på å få ettersendt posten din til utlandet eller omadressere til familie samt huske å endre adresse hos banker og andre institusjoner.

Sosialforsikring og syketrygd

Hvis du flytter permanent til utlandet for å arbeide og ikke lenger har adresse i Sverige, er du heller ikke tilknyttet folkeregisteret. Dermed opphører din sosiale forsikring i Sverige. Du er heller ikke sosialforsikret i Sverige når du er på ferie i Sverige.

Graviditet

Hvis du er gravid, bør du sette deg grundig inn i reglene for foreldrepermisjon før du flytter. Du må kontakte Försäkringskassan og få informasjon om hva som gjelder for deg i din situasjon, og om det er mulig å ta med foreldrepermisjonen til utlandet.

Skattemessig fraflytting

Selv om du flytter fra Sverige, kan du fortsatt anses som fullt skattepliktig til Sverige. Dette gjelder hvis du har vært bosatt i Sverige og har en vesentlig tilknytning til landet.

Økonomi

Når du flytter fra et land til et annet, bør du sikre deg at du kan forsørge deg selv de første ukene eller månedene. Du bør være oppmerksom på at en ofte må betale innskudd for en leiebolig, og at det noen ganger kan ta tid å ekspedere søknader om husleietilskudd eller barnetilskudd.

Hvis du mottar utbetalinger fra det offentlige forsikringssystemet, må du kontakte Försäkringskassan før du flytter.

Bank

Når du skal flytte fra Sverige, er det en god idé å kontakte banken din for å lukke konti, endre adresse på konti eller få avviklet lån.

Det kan også være en fordel å ha med et brev eller en form for anbefaling fra banken som kan vises fram når du begynner å gjøre transaksjoner i en bank i det nye hjemlandet ditt.

Bolig

Si opp leiekontrakt

Har du en leieleilighet, må du si opp leiekontrakten skriftlig. Du finner informasjon om oppsigelsestid i leiekontrakten.

Husk at du har ansvaret for leiligheten i leieperioden. Hvis du flytter før leietiden er utløpt, må du sørge for at leiekontrakten avsluttes.

Gjennomgå forsikringene dine

I forbindelse med flytting kan det være en god idé å gå over dine private forsikringer. Hvis du har solgt en bolig, må du ha den forsikret helt fram til den dagen den blir overtatt av ny eier. Mer informasjon om dette får du fra forsikringsselskapet ditt.

Du må dessuten kontakte forsikringsselskapet for å få vite hva som gjelder ved flytting til utlandet, og informasjon om oppsigelsestid.

Ved overlevering av leilighet

Uansett om du forlater en leieleilighet eller en eierleilighet (bostadsrätt), bør du og utleieren/eieren bli enige om overlevering av nøkler, ekstra utstyr og eventuelle bruksanvisninger.

Toll

Du bør finne ut av tollbestemmelsene hvis du vil ha med ting til Island eller Norge.

Abonnementer

Gå gjennom abonnementene dine og si dem opp eller få dem flyttet til den nye adressen. Husk å si opp abonnementet hos strømleverandøren din, slik at du ikke må betale for andres strømforbruk. Ikke glem å si opp eventuelle andre abonnementer, som f.eks. telefon, bredbånd, trening og avis.

Arbeide

Godkjenning

Du bør undersøke om det er nødvendig å søke om godkjenning eller annen form for tillatelse i bransjen du vil arbeide innenfor i det nye landet. Søkeprosessen kan ta lang tid, så du bør være ute i god tid.

Fagforening

Hvis du er medlem i en fagforening i Sverige, er det en god idé å kontakte hovedkontoret før du flytter til et annet nordisk land. De kan gi deg relevant informasjon og informere deg om hvilken fagforening du skal være medlem av i det landet du flytter til.

A-kasse og dagpenger

Hvis du skal flytte fra Sverige til et annet land i Norden, kan du ta med deg dine oppsparte dagpengerettigheter.

Hvis du har vært medlem av en svensk a-kasse, kan du overføre de svenske forsikrings- og arbeidsperiodene til arbeidsløshetsforsikringen i et annet nordisk land.

Den perioden du vært forsikret i en svensk a-kasse telles med i beregningen av når du har rett til dagpenger i det andre nordiske landet. Hvis du ønsker å få medregnet dine forsikrings- og arbeidsperioder til en arbeidsløshetsforsikring i Norge eller Island, må du ha attestasjon på dette. A-kassen utsteder attesten, som heter dokument PD U1. Kontakt din a-kasse for mer informasjon.

Statsborgerskap

Du mister ikke ditt svenske statsborgerskap hvis du flytter til utlandet og ikke lenger er folkeregistrert i Sverige.

Stemmerett

Hvis du er svensk statsborger og har fylt 18 år senest på valgdagen, blir du automatisk lagt til i valgmanntallet. Du forblir i valgmanntallet i ti år fra utflyttingsdagen.

En ny tiårsperiode begynner hvis du gir beskjed om at du fortsatt vil være notert i valgmanntallet eller melder om ny adresse i utlandet.

Hvis du flytter til en ny adresse i utlandet under utenlandsoppholdet ditt, skal du informere Skatteverket om det.

Kronisk sykdom

Du bør ta kontakt med legen din hvis du lider av kroniske sykdommer, og få resept på nødvendig medisin til de første ukene i det nye landet.

Viktige dokumenter

Du bør ta med attester og dokumenter fra barnas skole eller andre utdanningsinstitusjoner, fødselsattest, vaksinasjonskort, anbefalinger, eksamensbevis og vigselsattest til ditt nye hjemland.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.