Flytte til Sverige for å studere

Studerende ved European Humanities University (EHU)
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Huskeliste for deg som planlegger å studere i Sverige. 10 ting du bør tenke på.
  1. Godkjent studium: Undersøk om studiet er godkjent i hjemlandet ditt. Det gjelder spesielt helsefag og profesjonsutdanninger.
  2. Forsikring: Sørg for å ha en dekkende forsikring. Undersøk med ditt eget forsikringsselskap hva som gjelder for deg i den nye situasjonen.
  3. Sosialforsikring: Undersøk hvor du skal være sosialforsikret i løpet av oppholdet i Sverige.
  4. Sykdom: Ta med deg EU-sykeforsikringskortet ditt hvis du blir syk.
  5. Flytting:  Det er ikke vanlig å melde permanent flytting til Sverige hvis du er på et kort studieopphold i landet. Skal du oppholde deg i Sverige i mer enn tolv måneder, bør du undersøke om du må melde flytting.
  6. Post: Sørg for å få posten videresendt til den nye adressen i Sverige.
  7. Bankkonto: Finn en bank som dekker dine behov mens du studerer i Sverige.
  8. Bolig: Undersøk boligforholdene i byen der du skal studere. Spør utdanningsinstitusjonen din om de har kjennskap til boligtilbudet, og sjekk med utdannelsesinstitusjonen om de har et mottakssystem for nye studenter.
  9. Studentbevis: Sørg for å ha et gyldig studentbevis. ISIC er et internasjonalt studentbevis som gir rabatter i hele verden.
  10. Koder: Sørg for å ha kontroll på PIN-koder. Ta med dine PIN-koder til personlige sider på relevante myndigheters nettsider i hjemlandet ditt.
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.