Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

En liten hund i Ilulissat

Innføring av av kjæledyr til Grønland

Folkeregistrering i Grønland

Folkeregistrering på Grønland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?

Hvordan melder jeg flytning til Grønland?

Grønlandsk bopælsattest

Grønlandsk bostedsattest

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Grönland

Støtte til hjelpemidler på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.