Folkehøyskoler i Finland

Kansanopistot Suomessa
Her kan du lese om folkehøyskoler i Finland, som tilbyr allmenndannende utdanning rettet mot voksne.

Folkehøyskolene er undervisningsinstitusjoner for voksne der studiene som regel ikke fører til noen eksamen. Vanligvis må man betale for å studere ved en folkehøyskole.

Hvilke fag som tilbys, varierer fra år til år. Mest populære er språk- og kunstlinjene samt linjer konsentrert om humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. På de fleste folkehøyskoler kan du også studere fag fra de åpne universitetene.

På folkehøyskolene kan du studere på finsk eller svensk og i en viss utstrekning også på engelsk.

De fleste folkehøyskolene er internatskoler, og det innebærer at du kan bo i studentbolig på skolen, spise på skolens kantine og tilbringe fritiden på skolens campus. Som regel inngår innkvarteringen i studieavgiften.

Søknad

Søknadsfristen varierer mellom ulike linjer og folkehøyskoler. Vanligvis søker man om våren og om sommeren, men enkelte fag kan man også søke på om høsten. Noen av linjene kan ha egnethetstest eller opptaksprøve.

Ytterligere informasjon om søknad finner du på de enkelte folkehøyskolenes hjemmesider.

Finansiering av studiene

Som regel kan folkehøyskolestudier finansieres med studiestøtte. Studenter som kommer fra et annet nordisk land, får vanligvis studiestøtte fra hjemlandet.

Hvis du trenger hjelp for å betale studieavgiften, kan du i noen tilfeller få reduksjon eller bli fritatt for å betale studieavgiften ved hjelp av en såkalt studieseddel. Studiesedlene finansieres av undervisningsministeriet, og er ment for f.eks. innvandrere, arbeidsløse og personer som har læringsvansker eller lav grunnutdanning.

Grunnskole eller videregående utdanning på folkehøyskole

På noen folkehøyskoler kan man også gjennomføre studier fra grunnskole eller videregående utdanning. På disse linjene fører fullførte studier fram til eksamen og gir studiekompetanse. En kan også ta opp enkeltfag for å bedre karakterene.

Det er gratis å gjennomføre en hel grunnskoleutdanning eller videregående utdanning på folkehøyskolene. For enkeltstående studieenheter kan det imidlertid kreves avgift. På yrkesutdanninger kan skolen kreve betaling for materialer.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.