Folkehøyskoler i Sverige

Folkehøjskoler i Sverige
Les om folkehøyskoler i Sverige.

Det finnes folkehøyskoler flere steder i Sverige. Folkehøyskolen er en annerledes skoleform med mange forskjellige retninger.

På folkehøyskolenes allmenne kurs kan du opparbeide kompetanse med tanke på høyere utdanning. Dessuten tilbys det kurs på mange forskjellige områder. Folkehøyskolene tilbyr en lang rekke kulturrettede kurs. Du kan blant andet følge forberedende kurs innen kunst, musikk, dans, teater, foto og skriving. Eksempler på andre kursretninger er globalt utviklingsarbeid, IT og sunn livsstil. Det er mulighet for å bo på mange av folkehøyskolene. Du kan lese mer om folkehøyskolene i Sverige på nettstedet deres, Folkhögskola.nu.

Det finnes dessuten to folkehøyskoler med nordiske retninger i Sverige.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.