Folkehøyskoler i Sverige

Kvinde med hund og computer
Fotograf
Alexander Grey/Unsplash
Vurderer du et opphold på en folkehøyskole i Sverige? Her får du innblikk i søknadsprosedyren, hva det koster, og hva som gjelder for utlendinger som vil gå på en svensk folkehøyskole.

Folkehøyskoler er en unik form for utdanning i de nordiske landene, også Sverige. På svensk kalles de "folkhögskolor".

Folkehøyskoler legger vekt på å fremme kreativitet, sosiale ferdigheter og personlig utvikling. Skolene fokuserer på personlig utvikling og læring uten karakterer og eksamener. De tilbyr et åpent og inspirerende læringsmiljø for studenter i alle aldre.

Hva tilbyr svenske folkehøyskoler?

Folkehøyskolene i Sverige er kjent for allsidighet og mangfold. De tilbyr et bredt spekter av kurs og aktiviteter, blant annet musikk, kunst, foto, skriving, håndverk, sport, samfunnsengasjement, globalt utviklingsarbeid, IT, sunn livsstil og mye mer. Det finnes dessuten to folkehøyskoler med nordiske linjer i Sverige.

På folkehøyskolenes allmenne kurs kan du tilegne deg kompetanse med tanke på høyere utdanning.

Hvordan søker du på en folkehøyskole i Sverige?

Å søke på en folkehøyskole i Sverige er som regel en enkel prosess. På de allmenne kursene er det vanligvis ingen formelle opptakskrav om karakterer eller eksamener. Studenter begynner på ulike nivåer avhengig av forutsetninger og tidligere studier. På profileringskurs kan det noen ganger være spesifikke adgangskrav, som tidligere studier eller prøver.

De fleste skolene har en åpen søknadsperiode da du kan søke online. Du må som regel fylle ut et søknadsskjema og muligens delta i en samtale eller presentere en personlig søknad. Det er viktig å velge en skole og et kurs som passer til dine interesser og mål.

Hva koster et opphold på en svensk folkehøyskole?

Undervisningen på folkehøyskolen i Sverige er gratis. Du må imidlertid betale for læremidler, studiereiser, lunsj, kaffe osv.

Det er mulighet for å bo på mange av folkehøyskolene. Hvis du velger å bo på internat, må du også betale for andre omkostninger, inklusive kost og losji.

Omkostningene varierer mellom ulike skoler avhengig av skolen og kurset. Men det er viktig å påpeke at folkehøyskoler generelt er overkommelige og tilbyr ulike finansieringsmuligheter.

Kan utlendinger søke på en folkehøyskole i Sverige?

Ja, absolutt! Folkehøyskoler i Sverige ønsker studenter fra hele verden velkommen. All undervisning er gratis, også for utenlandske kursdeltakere. Det er en fantastisk mulighet for å oppleve svensk kultur og samtidig utvikle dine ferdigheter og interesser.

Folkehøyskoler i Sverige gir deg mulighet for å utforske dine lidenskaper, møte nye mennesker og skape minner for livet. Uansett om du er svensk eller internasjonal student, er disse skolene en unik plattform for personlig utvikling og læring. Så overvei å ta neste skritt og søke på en folkehøyskole i Sverige, der eventyr og læring går hånd i hånd.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.