Fritidsaktiviteter for barn i Finland

Harrastusmahdollisuudet lapsille Suomessa
Her kan du lese om idretts-, musikk-, kunst- og kulturaktiviteter for barn i Finland.

Idrett

I henhold til den finske idrettsloven er det statens og kommunenes oppgave å legge til rette for idrett. Det er først og fremst idrettsorganisasjonene som har ansvar for å organisere idrettsaktiviteter. Det finnes rundt 11 000 av dem i Finland. Undervisningsministeriet har ansvar for generell ledelse og utvikling av idrettsvirksomheten.

Kommunene legger til rette for innbyggernes idrettsaktiviteter ved bl.a. å støtte aktiviteter, tilby idrettsanlegg og arrangere idrettsaktiviteter som også tar hensyn til spesielle grupper. På kommunenes nettsider finner du ytterligere informasjon om de enkelte kommunenes idretts- og fritidsaktiviteter samt om idrettsanlegg.

Også medborgerinstituttene rundt omkring i Finland organiserer ulike idrettsaktiviteter. Du kan også be om informasjon om klubbvirksomhet for barn hos Finlands olympiske komité.

Musikk og kultur

Grunnleggende kunstundervisning er undervisning i ulike kunstarter for barn og unge utenfor skolen. Grunnleggende kunstundervisning blir for eksempel organisert av kommunene.

Finland har rundt 200 medborgerinstitutter som blant annet organiserer et variert tilbud av billedkunst-, musikk-, håndverks-, sirkus- og kulturaktiviteter. Medborgerinstituttene arrangerer også språkkurs.

Musikkundervisning organiseres også på musikkinstitutter, musikkskoler og konservatorier. Nesten alle disse musikkskolene og -instituttene har en musikklekeskole for barn.

Ofte kan man også låne et instrument fra musikkskolene dersom man ikke vil eller kan skaffe seg eget instrument med en gang.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.