Godkjenning av utenlandske utdanninger i Danmark

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark
Her finner du informasjon om hvordan du får godkjent dine utdanningskvalifikasjoner i Danmark

Hvis du har videregående skole

De nordiske landene godkjenner hverandres adgangsgivende eksamener. I Danmark betyr det gymnasiale utdanninger. Hvis du har en videregående utdanning fra et annet nordisk land, har du rett til å bli tatt opp på en høyere utdanning på samme vilkår som elever med dansk videregående utdanning.

Det eneste unntaket er at Danmark og Norge har inngått en avtale om å innføre kvoter for hvor mange norske studenter som kan studere til lege og tannlege i Danmark, og omvendt.

Hvis du har videregående skole

Hos Uddannelses- og Forskningsministeriet kan du få en vurdering av hva din utenlandske utdanning tilsvarer i Danmark.

Noen yrker krever godkjenning

Noen yrker er lovregulert i Danmark. Det betyr at du må ha en godkjenning for å arbeide i Danmark.

Nordisk godkjenningssamarbeid

Du kan lese mer om det nordiske samarbeidet om å godkjenne hverandres utdanninger på Uddannelses- og Forskningsministeriets nettsted.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.