Godkjenning av utenlandske utdanninger i Sverige

Lærer med elever ved computer
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Les om å få godkjent dine utdanningskvalifikasjoner i Sverige.

Sverige godkjenner utdanninger fra de andre nordiske landene. Har du en utdanning fra et annet nordisk land, kan du derfor få den godkjent når du søker på en utdanning, søker om opptak til å fortsette studiene eller ønsker å få godskrevet studieperioder fra hjemlandet i Sverige.

Har du tatt en videregående utdanning i et annet nordisk land, kan du søke på en høyere utdanning i Sverige på samme vilkår som studenter med eksamen fra en svensk videregående utdanning.

Hvis du tidligere har studert ved en høyere utdanningsinstitusjon i et annet nordisk land, kan du søke om å få ett eller flere fag godskrevet som ledd i en ny utdanning i Sverige.

Hvis du har en utenlandsk utdanning og vil studere i Sverige, må du kontakte universitetet eller høyskolen du vil studere ved. Utdanningsinstitusjonen kan gi deg informasjon om utdanninger og hvordan du søker på en utdanning.

Godkjenning av faglige kvalifikasjoner

Jobbe i utlandet med en eksamen fra Sverige

YH-utdanninger som er minst et år lange, avsluttes med en Yrkeshögskoleexamen. Utdanninger som er minst to år lange, avsluttes med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det er en nasjonalt godkjent og kvalitetssikret eksamen som er velkjent hos de fleste virksomheter.

Det er en god idé å sjekke om den svenske utdanningen er godkjent i hjemlandet ditt, hvis du har tenkt å jobbe der når du er ferdig med utdanningen i Sverige.

For å finne ut om den svenske utdanningen er godkjent i hjemlandet ditt, kan du kontaktemyndigheten i hjemlandet.

Du kan også kontakte en EURES-veileder for mer informasjon.

Hvis du vil studere eller jobbe i EU, kan du få et Europass-tillegg til YH-eksamenen. Europasset består av flere dokumenter som skal gjøre det lettere for deg som student eller arbeidstaker å tydeliggjøre dine ferdigheter og kompetanser i hele Europa. Med et Europass kan du søke jobb med din YH-eksamen i hele Europa.

Du finner mer informasjon om Europasset på Yrkeshögskolans nettsted.

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i Sverige

Hvis du vil jobbe i et annet nordisk land enn der du tok yrkesutdanningen din, kan du ha nytte av å få yrkeskvalifikasjonene dine (utdanning og yrkeserfaring) godkjent så du kan jobbe i landet.

Du må få godkjent dine yrkeskvalifikasjoner hvis yrket ditt er lovregulert i det nye landet.

Du bør alltid spørre myndighetene i landet der du vil jobbe, om yrket ditt er lovregulert eller ikke.

Noen yrker i Sverige er lovregulerte. Det betyr at du må ha en godkjenning for å kunne arbeide i Sverige.

Myndighetene kan be deg om sertifiserte kopier for å bevise at relevante dokumenter er ekte, og autoriserte oversettelser av dokumenter som for eksempel kvalifikasjonsbeviser.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.