Godkjenning i Sverige

Autorisation i Sverige
Les om hvordan du får godkjenning til å jobbe i Sverige hvis du har en utdanning fra et annet nordisk land og vil jobbe i Sverige innenfor et lovregulert yrke.

Noen yrker i Sverige er lovregulerte. Det betyr at du må ha en godkjenning for å kunne arbeide i Sverige.

Universitets- och högskolerådets avdeling for vurdering av utenlandsk utdanning heter ENIC-NARIC Sverige. ENIC-NARIC Sveriges oppgave er å vurdere og godkjenne utenlandsk høyere utdanning for arbeidsmarkedet.

Hos ENIC-NARIC Sverige får du vite hva du må gjøre for å få utdanningen din godkjent når du søker jobb innenfor et yrke som ikke krever godkjenning (uregulert yrke), yrker som krever godkjenning eller lignende (regulert yrke) og yrker med spesielle bransjekrav.

Du finner mer informasjon om godkjenning av utenlandsk utdanning for å arbeide i Sverige på Universitets- og høgskolerådets nettsted.

Godkjenning av utdanning i Norden

De nordiske landene har et samarbeid om godkjenning av nordiske utdanninger. Samarbeidet heter Norric. På Norrics nettside finner du kontaktopplysninger til alle nordiske kontorer som vurderer og anerkjenner utdanninger.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.