Graviditet og fødsel

Her finner du informasjon om graviditet, svangerskapsomsorg, og rett til å benytte helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rett til helsetjenester på Færøyene

Færøske barselsdagpenge

Færøyske foreldrepenger

Graviditet og fødsel på Færøerne

Graviditet og fødsel på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.