Graviditet og fødsel

Her finner du informasjon om graviditet, svangerskapsomsorg, og rett til å benytte helsetjenester i forbindelse med graviditet og fødsel

Grönland

Grønlandske foreldrepenger

Barselsorlov i Grønland

Fødselspermisjon på Grønland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet og fødsel på Grønland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rett til helsetjenester på Grønland

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Kontakt med lege på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.